Copy

Uw expert in beeld, geluid, foto & video!

Hoe kan ik een product terugsturen?

Indien u toch niet helemaal tevreden bent met uw aankoop, kan u het product binnen de 14 dagen retourneren.

Gelieve onderstaande stappen te volgen indien u uw product wens terug te sturen:

 1. Meld uw toestel aan via het contactformulier en vermeld hierbij uw ordernummer en besteldatum.
  OF
  Maak gebruik van het “modelformulier voor herroeping” dat u hier kan terugvinden.
  U kan vervolgens het ingevulde document mailen naar info@hifinesse.be of per post versturen naar Hifinesse Retail NV, Vosveld 11A, Wijnegem Trade Towers 2 – Unit 3, 2110 Wijnegem.

 2. Verpak het toestel zo origineel mogelijk, inclusief alle meegeleverde accessoires en zend uw toestel terug naar onderstaand adres:
  Hifinesse Retail NV - RETOURS
  Vosveld 11A
  Wijnegem Trade Towers 2 - Unit 3
  2110 Wijnegem
  België
 3. Wanneer uw toestel terug bij ons toekomt, wordt het nagekeken op volledigheid en eventuele beschadigingen.
 4. Vervolgens wordt uw aankoopbedrag terugbetaald.

Indien u vragen heeft, kan u steeds contact opnemen met onze klantendienst op +32 (3) 641 90 90 of via info@hifinesse.be].

Enkele belangrijke opmerkingen aangaande het herroepingsrecht:

 • De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.
 • Sommige producten kunnen om hygiënische redenen niet teruggestuurd worden wanneer de verzegeling van de verpakking verbroken werd (bv. in-ear hoofdtelefoons, producten voor persoonlijke verzorging,...).
 • Sommige kopieerbare, registreerbare of downloadbare producten kunnen niet teruggestuurd worden wanneer de verzegeling verbroken werd.
 • Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk, per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. U kan het modelformulier voor herroeping hier downloaden in pdf.
  Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping:

 • Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.
 • U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.
 • De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening.
 • U bent aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.