Copy

Uw expert in beeld, geluid, foto & video!

Algemene voorwaarden

Ondernemingsgegevens:
Hifinesse Retail NV
Krijgsbaan 39
2640 Mortsel
BTW - BE0444 385 011
www.hifinesse.be
www.hifinesse.eu
 

Contact:

info@hifinesse.be
Tel. + 32 3 641 90 90
Fax. + 32 3 641 90 80


Artikel 1: Algemene bepalingen

De e-commerce website van Hifinesse Retail, een naamloze vennootschap met maatschappelijke zetel te Krijgsbaan 39, 2640 Mortsel, BTW BE 0444.385.011 RPR Antwerpen, (hierna 'Hifinesse') biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Hifinesse, moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Hifinesse aanvaard zijn.


Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen (tenzij uitdrukkelijk anders vermeld).
Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.
De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.


Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Hifinesse niet. Hifinesse is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Hifinesse is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.
Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn, prijs of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Hifinesse. Hifinesse kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.


Artikel 4: Online aankopen

Het online aankopen van producten gebeurt door onderstaande stappen te doorlopen:

 1. Het maken van een keuze uit het assortiment.

 2. Product toevoegen aan de winkelwagen door op de ‘voeg toe aan winkelwagen’-knop te klikken.

 3. Indien meerdere producten besteld dienen te worden, stap 1 & 2 herhalen.

 4. Inhoud nakijken in de winkelwagen door op ‘winkelwagen te klikken’.

 5. Inhoud van de winkelwagen bevestigen door op ‘Doorgaan naar Kassa’ te klikken.

 6. De klant registreert zich als nieuwe klant of gaat door als gast (geen registratie vereist). Indien de klant reeds klant is, kan hij zich aanmelden met emailadres en wachtwoord.

 7. Klant selecteert het afleveradres.

 8. Klant selecteert een aflevermethode.

 9. Klant selecteert een betaalmethode.

 10. Klant controleert het overzicht van uw bestelling.

 11. Klant bevestigt de bestelling door op ‘afrekenen’ te klikken.

 12. De klant vult de betaalgegevens in (bv. credit card gegevens) en bevestigt de betaling.

 13. De ontvangst van de bestelling wordt via email bevestigd.

De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:

 • Credit Card (MasterCard, Visa)

 • Bankkaart (Bancontact (mobile), Mister Cash (mobile), Maestro)

 • KBC-online (KBC Payment Button)

 • ING Home Banking (ING Home Pay)

 • V-Pay

Hifinesse is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.


Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

Leveringsopties:

Thuislevering door Bpost: Bpost levert de bestelling aan huis of op elk ander adres naar keuze.
Afhaling in een Bpost afhaalpunt: Afhaling kan in elk postkantoor, maar ook in een steeds groter wordend aantal Postpunten (boekhandels, benzinestations, supermarkten, enz...). De afhaalpunten in uw buurt vindt u tijdens het doorlopen van onze bestelprocedure of via Bpost.
Afhaling in een Bpost pakketautomaat: Haal uw zending 24h/24h en 7/7 dagen per week op in één van de Bpost pakjesautomaten. Deze automaten bevinden zich in treinstations, supermarkten, enz... De pakjesautomaten in uw buurt vindt u tijdens het doorlopen van onze bestelprocedure of via Bpost. (wanneer de zending een bepaalde afmeting, gewicht of volume overschrijdt, kan deze optie niet geselecteerd worden) Afhaling in ons magazijn: U haalt uw zending zelf op in ons magazijn in Mortsel. Uw zending ligt de eerste werkdag na bestelling klaar voor afhaling (indien voorradig).
Full service levering & installatie: Uw toestel wordt bij u thuis door één van onze eigen techniekers uitgepakt, aangesloten en gebruiksklaar gemaakt. Deze optie kan niet voor alle producten geselecteerd worden.

Leveringstermijn:

De levertermijn van onze producten wordt bepaald door de beschikbare voorraad en de gekozen leveringsoptie. Bij elk product wordt één van de volgende voorraadstatussen weergegeven:
"In voorraad"
Levering door Bpost gebeurt de dag na bestelling (indien bestelling afgerond werd voor 15h).
Afhaling in een pakketautomaat of Bpost afhaalpunt kan de dag na bestelling (indien de bestelling afgerond werd voor 15h).
Afhaling in ons magazijn in Mortsel kan de dag na bestelling.
Full service levering en installatie gebeurt steeds op afspraak. U wordt de dag na bestelling gecontacteerd om een afspraak te maken.
"Product momenteel niet voorradig, levering binnen 8 tot 12 dagen."
Het product is bij ons momenteel niet voorradig, maar is onderweg van de leverancier naar ons magazijn. De levertermijn wordt geschat op 8 - 15 dagen.

"Product niet beschikbaar of verwacht vanaf xx/xx/2015."

Het product is bij ons momenteel niet voorradig, vaak gaat het om schaarse producten (bv. Apple producten, spelconsoles,enz...).

Artikelen besteld via de webwinkel worden geleverd in België en Nederland. Levering in andere landen enkel mogelijk op aanvraag via de klantendienst van Hifinesse.

Hifinesse tracht een zo accuraat mogelijke indicatie te geven van de leveringstermijn. De leveringstermijn, aangegeven door de webwinkel, geldt enkel als indicatie en is niet bindend.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan de klantendienst van Hifinesse. Indien er sprake is van zichtbare schade aan de verpakking, dient de Klant de schade kenbaar te maken aan de vervoerder bij ontvangst van de zending (schriftelijke opmerking  bij levering). Wanneer de Klant tekent voor ontvangst van de zending in goede staat, vervalt elk recht van retour of garantie o.b.v. transportschade. Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door Hifinesse was geboden.


Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Hifinesse.

Artikel 7: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Hifinesse. De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag: “ ”

a) "van de sluiting van de overeenkomst" - in geval van dienstenovereenkomsten of van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd .

b) "waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt." - voor verkoopovereenkomsten die zowel goederen als diensten betreffen.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant Hifinesse Retail nv, Krijgsbaan 39, 2640 Mortsel, tel. 03 641 90 90, info@hifinesse.be via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen.

De Klant kan het modelformulier voor herroeping of een andere duidelijk geformuleerde verklaring ook elektronisch invullen en opsturen via onze website www.hifinesse.be/retours/ . Als de Klant van deze mogelijkheid gebruik maakt zullen wij de Klant onverwijld op een duurzame gegevensdrager (bv. per e-mail) een ontvangstbevestiging van zijn herroeping sturen.

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Hifinesse heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Hifinesse Retail nv, Krijgsbaan 39, 2640 Mortsel. De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Hifinesse zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Enkel onbeschadigde artikelen die zich in de onbeschadigde, originele verpakking (met origineel serienummerlabel) bevinden (inclusief alle verpakkingsmateriaal), samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen. Hifinesse behoudt zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van ontbrekende accessoires, ontbrekend of beschadigd verpakkingsmateriaal. Elk artikel dient door de Klant naar fabrieksinstellingen te zijn teruggezet alvorens het teruggenomen kan worden. Het niet terugzetten naar fabrieksinstellingen kan door Hifinesse beschouwd worden als waardevermindering (bv. eenmalige taalkeuze IT producten).

Als de Klant heeft verzocht om de verrichting van diensten te laten beginnen tijdens de herroepingstermijn, betaalt de Klant een bedrag dat evenredig is aan hetgeen op het moment dat hij ons ervan in kennis heeft gesteld dat hij de overeenkomst herroept reeds geleverd is, vergeleken met de volledige uitvoering van de overeenkomst. Vermeerderd met een eventuele verbrekingsvergoeding (indien van toepassing op de dienstenovereenkomst). Wanneer er sprake is van een opzegtermijn alvorens de dienstenovereenkomst kan worden stopgezet, dient de klant de volledige opzegtermijn te betalen (bv. garantieuitbreiding).

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal Hifinesse alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen.

Bij verkoopovereenkomsten kan Hifinesse wachten tot 30 dagen nadat Hifinesse alle goederen heeft teruggekregen.

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door Hifinesse geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

Hifinesse betaalt de Klant terug via overschrijving op een rekeningnummer opgegeven door de Klant.

De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:

dienstenovereenkomsten na de volledige uitvoering van de dienst;
de levering van volgens specificaties van de Klant vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn (bv IT producten met specificaties op maat van de Klant);
de levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken (bv. hoofdtelefoons, 3D brillen, 3D viewers);
de levering van verzegelde audio- en verzegelde video-opnamen en verzegelde computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
de levering van verbruiksgoederen (batterijen, toners, opslagmedia, lampen, filters…) waarvan de verzegeling is verbroken;
de levering van producten die na ontvangst door de Klant geregistreerd werden bij de fabrikant;
de levering van vouchers of cadeaubonnen;
de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de Klant en mits de Klant heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht daarmee verliest (bv. downloaden van muziek, software);


Artikel 8: Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen (te raadplegen via FOD Economie) heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd. Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.


Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met de Hifinesse klantendienst en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan de Hifinesse klantendienst. Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant Hifinesse zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 1 maand na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, professioneel gebruik of elk ander abnormaal of incorrect gebruik. Wanneer dergelijke defecten worden vastgesteld door de technische dienst van Hifinesse of een door de fabrikant erkend service partner, dient de klant mogelijk onderzoekskosten te betalen. Het betreft dan een prijsopgave voor een herstelling die buiten garantievoorwaarden valt.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

Artikel 9: Klantendienst

De klantendienst van Hifinesse is bereikbaar op het telefoonnummer 03 641 90 90, via e-mail op info@hifinesse.be of per post op het volgende adres: Krijgsbaan 39, 2640 Mortsel. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

Artikel 10: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Hifinesse beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 15% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 15% op het betrokken bedrag, met een minimum van 75 euro excl. btw per factuur. Onverminderd het voorgaande behoudt Hifinesse zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 11: Privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking, Hifinesse, respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens. De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: de uitvoering van de afgesloten overeenkomst, het verwerken van de bestelling, versturen van nieuwsbrieven, reclame- en/of marketingdoeleinden.

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Hifinesse Retail nv, Krijgsbaan 39, 2640 Mortsel, info@hifinesse.be, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot Hifinesse Retail nv, Krijgsbaan 39, 2640 Mortsel, info@hifinesse.be.

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Hifinesse heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

Hifinesse houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.

Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren via Hifinesse Retail nv, Krijgsbaan 39, 2640 Mortsel, info@hifinesse.be.

Artikel 12: Gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd.  Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Artikel 13: Aantasting geldigheid - niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.
Het nalaten op gelijk welk moment door Hifinesse om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 14: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Hifinesse. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.


Artikel 15: Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 16: Toepasselijk recht - Bevoegde rechter

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met van de Rome-I verordening inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken.

 

Bijlage 1: Modelformulier voor herroeping

 

 

Beste Klant,dit formulier moet u alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen.

 

Aan Hifinesse Retail NV – Retours, Krijgsbaan 39, 2640 Mortsel.

info@hifinesse.be

tel. 03 641 90 90.

 

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):

 

ORDERNR°

ORDERDATUM

DATUM ONTVANGST

PRODUCT

PRIJS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naam/Namen consument(en) :

 

Adres consument(en) :

 

Naam/Namen factuur:

 

Factuurnummer:

 

Adres factuur:

 

Handtekening van consument(en)

 

 

 

 

 

Datum :

 

 

 

 

 

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.